TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

Päivitetty 06.08.2019

Kaikki saamamme asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti lakien mukaisesti, MBFMOTO voi kuitenkin käyttää asiakastietoja omaan markkinointiin, arvointoihin, tarjousten, etujen ja muuhun markkinoinnin. MBFMOTO ei koskaan pyydä salasana-, pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja. Tiedot tallentuvat palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita hoitavilla henkilöillä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä muilla teknisillä tavoilla.

Rekisterinpitäjä: 

MBFMOTO

PL52

02920 ESPOO

myynti@mbfmoto.com


Rekisterin nimi: 

MBFMOTO Asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, tilausten, lähettämiseen, yhteydenottojen, asioinnin ja muiden ostostapahtumien liittyviin tilanteisiin.  Henkilötietoja voidaan myös käyttää uutiskirjeen sekä tarjousten postittamiseen sekä arvontoihin osallistumiseen. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää tilastointiin ja niitä voidaan analysoida. Tilastoinnissa ja analysoinnissa tietoja käytetään anonyymisti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjänimi, ostotapahtuma- ja asiointitiedot sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.

Huomaa, että salasanaa ei säilytetä asiakasrekisterissä. Salasana tallennetaan ja säilytetään salattuna MBFMOTO verkkokaupan palvelimella. Henkilökuntamme ei pääse näkemään salasanaa.

Tietolähteet

Asiakas syöttää tiedot itse ja asiointitiedot MBFMOTOn järjestelmästä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Jyrki Viitanenmyynti@mbfmoto.com

Rekisteri tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Tarkastus-, korjaus-, kielto- ja poistooikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön yhteydessä asiakasta voidaan velvoittaa luotettavasti todentamaan henkilöllisyytensä. Tietojen tarkastuspyyntöön vastataan kirjallisesti.

Jos rekisterissä on virheitä, asiakas voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tästä kiellosta huolimatta tietoja voidaan käyttää yhteyden ottamiseen, mikäli asiakkaan ostamassa tuotteessa havaitaan virhe tai yhteyden ottaminen on tilauksen käsittelyn kannalta tarpeellista. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistoa tai anonymisointia koska tahansa. Tällöin poistamme tai anonymisoimme kaiken asiakastiedon, jota laki ei velvoita säilyttämään. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain velvoittaessa sekä tilauksen toimittamisen kannalta välttämätöntä (esim; kuljetusliikkeelle). Lisäksi tiettyjen tuotteiden kohdalla asiakkaan yhteystiedot luovutetaan maahantuojalle mikäli maahantuojan takuu sitä edellyttää.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa tai jollei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Takuu

Emme myönnä millekkään tuotteille/osalle/komponentille tai tuotekokonaisuudelle takuuta.

Evästeet

Käytämme sivustallamme evästeitä sekä muita tarvittavia tekniikoita verkkokaupan toimintaa varten.